Aktuality

VaV mobilní jednotky pro spalování nemocničního odpadu 

je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je výzkum a vývoj prototypu mobilní jednotky na bezpečné a ekologické odstraňování nebezpečných nemocničních odpadů prostřednictvím technologie plazmového zplyňování.