Aktuality

VaV mobilní jednotky pro spalování nemocničního odpadu 

je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je výzkum a vývoj prototypu mobilní jednotky na bezpečné a ekologické odstraňování nebezpečných nemocničních odpadů prostřednictvím technologie plazmového zplyňování.


Vav mobilní jednotky Technologie plazmové likvidace odpadů

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt Vav Mobilní jednotky technologie plazmové likvidace odpadů je zaměřen na výzkum a vývoj světově unikátní vysoce výkonné a kompaktní technologie plazmové likvidace odpadů a elkologických zátěží.


Rozhodnutí o zařazení projektu Podolupark mezi strategické projekty Moravskoslezského kraje

a o jeho zařazení do Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT).