PROJEKT MICROPLASMA
VAV MOBILNÍ JEDNOTKYTECHNOLOGIE PLAZMOVÉLIKVIDACE ODPADŮ je spolufinancován Evropskou unií.Projekt VaV Mobilní jednotky technologie plazmové likvidace odpadů je zaměřen navýzkum a vývoj světově unikátní vysoce výkonné a kompaktní technologie plazmovélikvidace opadů a ekologických zátěží  PDF