Mikroplazma

Mikroplazma VTP Dubá

V roce 2017 zahájila PDI a.s. realizaci kontejnerové jednotky pro likvidaci nebezpečných odpadů. Projekt byl realizován v konsorciu společností PDI a.s., Millenium Technologies a.s. a Ekol spol. s.r.o. Projekt Mikroplazma představuje řešení likvidace a energetického využití nebezpečného odpadu v závodu objednatele pomocí plazmové technologie. Projekt byl v říjnu 2020 úspěšně dokončen a nyní je testován ve VTP Dubá.

Navrhované řešení je založeno na technologii plazmového reaktoru, jehož výstupem jsou pouze syntézní plyn a nevyluhovatelná anorganická struska. Syntézní plyn z reaktoru je následně čištěn a dopalován nebo využíván v motorgenerátoru při výrobě elektrické energie.

Aktuálně