NaviMed

NAVI-MED 500

Společnost PDI a.s. si dává za cíl vytvořit mobilní lodní jednotku na bezpečné a ekologické odstraňování nebezpečných nemocničních odpadů. Současným trendem je ústup od stacionárních spaloven nemocničních odpadů přímo v areálech nemocnic, a zároveň nárůst produkce odpadů vznikajících v nemocnicích. Myšlenka projektu pyroplazmové jednotky, která by byla umístěna na mobilní lodní platformě, je řešení umožňující separovaný sběr nemocničních odpadů v různých lokalitách. Loď naloží odpad, který po celou dobu cesty zpracovává ve zplyňovacích jednotkách umístěných přímo na lodi.