O společnosti

PDI a.s. je akciovou společností, která byla v roce 1999 založena pro realizaci projektu na využívání skládkových plynů pro výrobu obnovitelné elektrické a tepelné energie.Společnost PDI a.s. je podnik, který projektový způsobem realizuje jednotlivé podnikatelské záměry v oblasti výroby obnovitelné energie s orientací na projekty „Waste to energy“.

Podnik od roku svého založení využívá skládkový plyn ze dvou největších skládek komunálního a živnostenského odpadu v Praze a vyrábí v kogeneračních jednotkách z tohoto plynu elektrickou a tepelnou energii. V rámci projektu je skládkový plyn jímán ze skládek komunálního odpadu, dopravován plynovodem do průmyslového areálu AVIA a tam v kogeneračních jednotkách přeměňován na elektrickou a tepelnou energii.

Elektrická energie je dodávána do rozvodné sítě společnosti PRE a tepelná energie je dodávána ve formě horké vody do systému centrálního zásobování tepelnou energií a vytápí sídliště Letňany.

Na projektu spolupracuje PDI a.s. se společností TEDOM Třebíč, která je výrobcem a provozovatelem kogeneračních jednotek.

Projekt je největší svého druhu v České republice a ani v okolních státech nejsou známy tak komplexní aplikace využívající skládkový plyn jako obnovitelný zdroje energie.

Další rozvoj PDI

Současná marketingová strategie PDI a.s se soustřeďuje na propagaci nových technologií umožňujících využívání energetického potenciálu komunálního a živnostenského odpadu. V této oblasti PDI podporuje technologii vysokoteplotního zplyňování pomocí plazmových reaktorů.

V rámci marketingu se PDI snaží identifikovat projekty, které jsou alternativou zastaralým spalovnám odpadu, které odpad pouze likvidují bez využívání jeho energetického obsahu.

Partneři      TEDOM a.s.      BG Energy, a.s.      Millenium Technologies a.s.