O společnosti

Jsme developer inovativních projektů v oblasti výroby obnovitelné energie, převážně s orientací na projekty "Waste to Energy" a důrazem na aplikaci materiálové upcyklace pomocí technologie plazmového zplyňování.


Naše vize


... se shoduje s myšlenkou cirkulární ekonomiky, v rámci které přinášíme pro nejrůznější podniky a závody nové cesty, jak zvyšovat kvalitu životního prostředí a efektivitu produkce.


Aktuálně zaměřujeme pozornost na problematiku odpadového hospodářství. Naše práce je vnímat odpad jako vedlejší produkt výroby a navrhnout nejefektivnější způsob jeho dalšího využití. Pro klienta připravujeme komplexní řešení, od studie proveditelnosti po výstavbu technologie a uvedení celého systému do provozu. V případě zájmu lze technologická zařízení provozovat.


Odpad je pro nás surovinou pro výrobu

  • elektrické nebo tepelné energie,
  • syntetických paliv,
  • vodíku, metanolu, či jiných látek.

Máte dotaz?