PodoluPark

Revitalizace bývalého Dolu 9. květen

Projekt PODOLUPARK představuje revitalizaci bývalého Dolu 9. květen a vytvoření technologického, průmyslového a vědeckého areálu, kombinující výrobní, obchodní, výzkumnou a osvětovou činnost. Naším cílem je nejen znovuoživení areálu bývalého Dolu, ale především vytvoření inovativní průmyslové zóny, jejíž výjimečnost spočívá v synergii jednotlivých funkcí, které se v celém parku budou odehrávat.

Záměr je to po všech stránkách pozoruhodný. Do nevyužitého a nevzhledného brownfieldu umisťuje ve vzájemné provázanosti a symbióze vedle sebe jedinečnou a moderní technologii plazmového využití odpadů a jejich materiálové upcyklace spolu s průmyslovým parkem potřebným pro další podnikatelský rozvoj v regionu, a zároveň tu vytváří faktický prostor pro prorůstání akademického výzkumu a vývoje s praxí, která čeká na jeho výsledky. Centrum je pojato jako energeticky soběstačné s potenciálem dodávat okolí čistou energii a díky zastoupení klasických spalovacích zdrojů přispět k lepšímu vzduchu na Ostravsku.

Ohleduplnost k životnímu prostředí, inovativnost a udržitelnost dopomůže společně s nastartováním rozvoje přispět k zachování zaměstnanosti v karvinském regionu a celkově být obrovským přínosem pro všechny, kdo tam žijí.

Realizace projektu začíná v druhé polovině 2021 a dokončení se plánuje během pěti let.

"RSK MSK na základě stanoviska č. 2/15/2021 schválila projekt jako strategický s vysokým transformačním potenciálem a doporučuje jej zařadit do Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT) a k financování aktivit z Operačního programu Spravedlivá transformace v případě, že jsou v souladu s nařízením k Fondu pro spravedlivou transformaci."