PROJEKT MICROPLASMA

VAV MOBILNÍ JEDNOTKYTECHNOLOGIE PLAZMOVÉLIKVIDACE ODPADŮ
je spolufinancován Evropskou unií.Projekt VaV Mobilní jednotky technologie plazmové likvidace odpadů je zaměřen navýzkum a vývoj světově unikátní vysoce výkonné a kompaktní technologie plazmovélikvidace opadů a ekologických zátěží

PDF