Projekt Rembrandt

REMBRANDT je projekt vysokoteplotní konverze. Biomasa je pomocí technologie vysokoteplotního zplyňování přeměněna v plyn, který je následně použit pro výrobu elektrické energie nebo jako vstup pro výrobu tekutých paliv.

Aquapark REMBRANDT je sportovně rekreační plavecký areál, který využívá zbytkové teplo vzniklé konverzí pro vytápění bazénové haly a venkovního bazénu. Symbióza aquaparku a výroby energie z obnovitelných zdrojů umožňuje celoroční fungování areálu a razantně snižuje provozní náklady.

Projekt REMBRANDT má další přínos v tom, že dává svojí palivovou základnou výrazný impuls energetickému zemědělství a vytváří tai stabilní podmínky pro vznik trhu s nepotravinovými zemědělskými produkty.Díky stabilním a státem garantovaným cenám elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů tak rovněž vytváří předpoklady pro stabilní výkupní ceny biomasy pro zemědělce.

Přednosti projektu

Služba veřejnosti

Aquapark výrazně profituje z blízkosti výroby zelené energie z obnovitelných zdrojů.Pokročilá technologie umožňuje optimální koexistenci průmyslové a veřejné funkce.

Nadregionální význam

Výjimečný koncept propojuje funkci pro veřejnost a průmysl, park s krajinou a moderní architekturu. Díky dobré dopravní dostupnosti a efektivnímu propojení funkcí dosahuje projekt celorepublikového významu.

Ochrana životního prostředí

Hledání souladu mezi spotřební civilizací a přírodou je hlavním úkolem vědy a pokroku v 21. století. Projekt REMBRANDT nabízí bezodpadový způsob využití biomasy a odpadů je odpovědí na ekologické výzvy dneška.

Obnovitelné zdroje energie

Přímé využití sluneční či větrné energy je v našich klimatických podmínkách omezené. Zplyňování biomasy je prakticky jedinou efektivní alternativou výroby energie z obnovitelných zdrojů.

Hi-Tech

Technologie plazmatického zplyňování je průmyslovou aplikací výzkumu a vývoje materiálů pro raketoplány vamerické NASA. Pro konstrukci budov jsou aplikovány nejmodernější stavební metody.

Flexibilita

Technologický postup konverze je neustále vyvíjen a zdokonalován. Škála vstupních materiálů a výsledných produktů umožňuje přizpůsobit provoz místním podmínkám a cenám surovin.

Partneři      TEDOM a.s.      BG Energy, a.s.      Millenium Technologies a.s.