Alternativní výroba elektrické a tepelné energie z obnovitelných zdrojů má v současné době zelenou a dá se předpokládat, že bude takováto výroba energií podporována i v budoucnosti tak, aby Česká republika, ale i jiné státy EU splnily své závazky, ke kterým se zavázaly podpisem Evropské energetické charty. V rámci České republiky se nejeví jiné možnosti, než využívání biomasy pro výrobu alternativní energie a tak i PDI neplánuje změnu orientace svých zdrojů. Výroba energie ze skládkového plynu je v současné době velice výhodná, ale naráží již také na své hranice možností rozvoje. PDI jako developer projektů se bude soustřeďovat na vyhledávání tržních příležitostí v tomto sektoru nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Projekty plazmového zplyňování se jeví v tomto ohledu jako velice perspektivní a to nejen z hlediska vysoké účinnosti technologie, ale rovněž z hlediska flexibility vstupních materiálů do technologie a různých možností využití syntézního plynu .

VTP DubáProjekt

VTP Dubá

Partneři      TEDOM a.s.      BG Energy, a.s.      Millenium Technologies a.s.