Využití odpadního tepla

Projekt Rembrandt

Od roku 2003 se PDI a.s. soustředila na hledání jiných technologií, které by umožňovaly efektivní a ekologicky šetrné využívání energie obsažené v odpadech. Pro Středočeský kraj tak byla zpracována studie REMBRANDT, která řešila energetické využití odpadů z oblasti Mladoboleslavska technologií plazmového zplyňování ve spolupráci s americkou společností Solena Group. Projekt byl určen na zpracování 100 tis. tun SKO. Elektrická energie měla být vyvedena do rozvodné sítě a tepelná energie měla být použita pro ohřev vody v plánovaném akvaparku. V roce 2006 společnost PDI a.s. zakoupila pro realizaci projektu pozemky bývalého Zálužanského statku v obci Kosmonosy. Pro projekt se však nepodařilo získat územní rozhodnutí a oficiální důvod pro zamítnutí byl "Dopravní zatížení".