Využití skládkového plynu

Projekt TKO Ďáblice

První projekt na využívání skládkového plynu pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla v ČR. Skládkový plyn ze dvou největších skládek komunálního a živnostenského odpadu v Praze již od roku 1999 vyrábí v kogeneračních jednotkách elektrickou a tepelnou energii pro celé Letňanské sídliště v Praze. V rámci projektu PDI realizovala technologii jímání a čerpání skládkového plynu, plynovod o délce 6 kilometrů do areálu Daewoo Avia, kogenerační teplárnu o výkonu 4 MWe a 15 MWt, teplovod pro zásobování 2000 bytů letňanského sídliště a rovněž 4 výměníkové stanice. Od roku 2002 spolupracuje PDI na provozování projektu se společností TEDOM Třebíč, která je výrobcem a provozovatelem kogeneračních jednotek. Projekt, který funguje již více než 20 let je největší svého druhu v České republice a ani v okolních státech nejsou známy tak komplexní aplikace využívající skládkový plyn jako obnovitelný zdroje energie.