Stavební povolení VTP Dubá

6.11.2012 nabylo právní moci stavební povolení.

stavebn’ povolen’ s nabyt’m pr‡ vní moci tit.strana 20121106