Technologie BTL


Výroba tekutých paliv metodou Fischer-Trapschovi syntézy

Jednou z velice pokročilých technologií využívajících syntézní plyn získaný plazmovým zplyňováním odpadu je výroba syntetických paliv prostřednictvím Fischer-Tropschovi syntézy.

Díky přístupu leteckých dopravců do systému ETS obchodování s emisními povolenkami a díky skutečnosti, že letečtí dopravci, jejichž letadla budou přistávat a vzlétat v prostoru EU a budou nuceni od roku 2012 platit za emise znečišťující ovzduší, je zvýšený zájem těchto společností o biopaliva.

Společnost Solena Group Inc vyvinula ve spolupráci se společnostmi RENTECH a UOP zařízení, které je schopno zplyněním vyrobený syntézní plyn převézt na letecké palivo a naftu. Tyto projekty jsou v současné době jedinou alternativou pro výrobu tekutých biopaliva z biologicky rozložitelné části odpadu.

Společnost Solena Group Inc, se kterou PDI a.s. a Millenium Technologies a.s. kooperují na trzích střední a Východní Evropy již v současné době připravuje projekty se společnostmi British Airways, Lufthansa, Alitalia, LOT a dalšími, ze kterých nejdál je projekt pro letiště Heathrow, který má být zpuštěn v roce 2014.

Partneři      TEDOM a.s.      BG Energy, a.s.      Millenium Technologies a.s.