VTP Dubá


Za účelem výzkumu možností využití syntézního plynu PDI a.s. v roce 2011 založila v městě Dubá u České Lípy technologický park, jehož cílem je výzkum možností využití syntézního plynu získaného metodou plazmového zplyňování.

Hlavním cílem VTP Dubá je poskytnout malým a středním firmám inkubační prostředí s podporou účinného průběhu inovačních procesů, až do komerční zralosti a uvedení na trh výsledných inovačních produktů.

Současně se VTP Dubá bude zaměřovat na oblast transferu pokročilých technologií, které mají přímý vztah k základním oblastem předmětu výzkumu a vývoje VTP Dubá.

Posláním VTP Dubá je rovněž zprostředkovat využití výsledků univerzitního výzkumu v podnikatelské praxi a rozvíjet kooperaci vysokých škol, vědeckých pracovišť s komerčními podniky. Výzkumně-vývojové činnosti budou též umožňovat ověřování závěrečných prací v praxi pro studenty a pracovníky VŠCHT

Partneři      TEDOM a.s.      BG Energy, a.s.      Millenium Technologies a.s.