Naše technologie

Technologická linka, sestávající ze středně-teplotního rotačního reaktoru a kontinuálně navazujícího na vysokoteplotní reaktor, dokáže zpracovat i materiály jinak nevyužitelné – jak materiálově, tak energeticky (tzv. “gasification island”). Mohou to být například nerecyklovatelné plasty (plastové kompozity), nekovové výměty ze zpracování autovraků a kaly bez možnosti agrovyužití nebo jiné organické sloučeniny.

Popis technologie evolutiON ve větším detailu:

 • Připravený odpad se naplní do reaktoru (frakce o velikosti do 30 cm). 
 • V rotačním reaktoru prvního stupně probíhá první fáze termického rozkladu odpadu, čímž vzniká surový termoplyn a tuhý reakční zbytek.
 • Obě tyto složky kontinuálně postupují do vysokoteplotního reaktoru, kde je za teplot přesahujících 1400 °C a parciální oxidace dokončeno štěpení vstupujících látek. Probíhá uzavřená konverze na syntézní plyn a zbytkový anorganický vitrifikát.
 • Pro inertní vitrifikát existuje několik způsobů průmyslového využití (petrometalurgie, například produkty z čediče a pěnové izolační sklo).
 • Syntézní plyn je po prudkém ochlazení (bez rekombinace) vyčištěn standardními metodami od škodlivin. Pouze takovou dvoustupňovou vysokoteplotní technologií vyrobený syntézní plyn se dá vyčistit na parametry shodné se zemním plynem, a tudíž se může stát jeho substitutem.
 • Syntézní plyn může být použit pro doplnění nebo nahrazení zemního plynu ve stávajících plynových kotlích (stávající plynová technologie). Takový plyn je možné bez problému použít ke kogenerované výrobě tepla a elektrické energie. Takový syntézní plyn může sloužit jako základní surovina pro zušlechtění a další materiálové zpracování (membránová separace vodíku a CO2, výroba methanolu a výroba paliv).
 • Elektrickou energii můžete dodat do rozvodné sítě anebo využít pro vlastní potřebu – stejně jako syngas. 
 • Zde se kruh uzavírá.

Prezentace technologie

Podívejte se na technologii PDI v krátké prezentaci.

Technologický onepager

Certifikáty ISO pro společnost PDI

Certifikát

Systém environmentálního managementu

Certifikát

Systém managementu kvality

Certifikát

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Schéma technologie

EvolutiON 500

 • Dvoustupňová termická technologie kontinuálně zpracovávající až 500 kg za hodinu.
 • 1.  termický stupeň je tvořen středněteplotním rotační reaktorem, kde za teplot 600 °C dochází k prvnímu termickému rozkladu, výstupem z 1.stupně je surový termoplyn s vysokou výhřevností a tuhý reakční zbytek.
 • 2. termický stupeň je tvořen vysokoteplotním reaktorem, ve kterém je za teplot přesahujících 1400 °C a parciální oxidace dokončeno štěpení vstupujících látek.
 • Termické stupně doplňují technologie zajišťující dočistění vyrobených plynů na úroveň nutnou pro další energetické využití.
 • Celou technologickou sestavu doplňují kontejnerové jednotky obsahující technologie generující provozní plyny a systémy kontroly a řízení.

EvolutiON 1000

 • Dvoustupňová termická technologie kontinuálně zpracovávající až 1 000 kg za hodinu.
 • 1.  termický stupeň je tvořen středněteplotním rotační reaktorem, kde za teplot 600 °C dochází k prvnímu termickému rozkladu, výstupem z 1.stupně je surový termoplyn s vysokou výhřevností a tuhý reakční zbytek.
 • 2. termický stupeň je tvořen vysokoteplotním reaktorem, ve kterém je za teplot přesahujících 1400 °C a parciální oxidace dokončeno štěpení vstupujících látek.
 • Termické stupně doplňují technologie zajišťující dočistění vyrobených plynů na úroveň nutnou pro další energetické využití.
 • Celou technologickou sestavu doplňují kontejnerové jednotky obsahující technologie generující provozní plyny a systémy kontroly a řízení.