Uzavíráme kruh cirkulární ekonomiky

Naší hnací silou je inovativní přístup, který využíváme zejména v oblasti výroby obnovitelné energie. Naší specializací je “Waste-to-energy” technologie postavená na výrobě klimaticky šetrného plynu z odpadu za vysokých teplot.

Nabízíme moderní technologii termické úpravy odpadu, kterou můžete pomoci vlastní energetice podniku a současně vyřešit své odpadové hospodářství. V případě zájmu jsme připraveni pro klienta zpracovat studie proveditelnosti takového záměru.

PDI, to je Pokrokovost, Dynamika a Inovace již od roku 1999.

Naše technologie

Nabízíme vlastní technologická řešení, která se soustředí na středně a vysoko-teplotní stupeň zplyňování odpadu.

Technologická linka, sestávající ze středně-teplotního rotačního reaktoru  kontinuálně navazujícího na vysokoteplotní reaktor, dokáže zpracovat i materiály jinak nevyužitelné – jak materiálově, tak energeticky. Mohou to být například nerecyklovatelné plasty (plastové kompozity), nekovové výměty ze zpracování autovraků, kaly bez možnosti agrovyužití nebo jiné organické sloučeniny o objemu až 1 tuna odpadu za hodinu. 8000 hodin provozu ročně = 8000 tun odpadu přeměněného na energii.

Produktem technologie je vyčištěný syntézní plyn (při jehož výrobě nevznikají emise) a inertní skelný zbytek (vitrifikát). Pouze tímto způsobem vyrobený syntézní plyn může být použit jako náhrada zemního plynu.S kým uzavíráme kruh

Naše technologie dodá konci nový začátek. 

I proto víme, jak navrhnout řešení na míru pro všechny hospodáře, kteří si uvědomují turbulentnost trhu a řeší, jak diverzifikovat energetický vstup. Lokální a nezávislá výroba těmto hospodářům dává prostor pro lepší plánování zejména v případě, kdy se naše technologie stává součástí lokálního technologického mixu.

Vytvoříme teplo, elektrickou energii nebo syntézní plyn pro další využití. To všechno z Vašeho odpadu.Běžící projekty

Naše společnost v současné době realizuje několik projektů, které jsou vždy spojeny s naším dvoustupňovým vysokoteplotním zplyňovacím principem. Na všech projektech spolupracujeme s čelními vědeckými pracovníky s dlouhodobými zkušenostmi v oboru. 

Klademe důraz na maximální šetrnost k životnímu prostředí, energetickou úspornost a efektivitu daného řešení. 

Naší hlavní předností je znalost podstaty a zkušenost, které naplno využíváme u projektu: NAVI-MED 500