(cs)

PDI a.s. je akciovou společností,

která byla v roce 1999 založena pro realizaci projektu na využívání skládkových plynů pro výrobu obnovitelné elektrické a tepelné energie. Společnost PDI a.s. je podnik, který projektový způsobem realizuje jednotlivé podnikatelské záměry v oblasti výroby obnovitelné energie s orientací na projekty „Waste to energy“.

Současná marketingová strategie PDI a.s se soustřeďuje na propagaci nových technologií umožňujících využívání energetického potenciálu komunálního a živnostenského odpadu.

V této oblasti PDI podporuje technologii vysokoteplotního zplyňování pomocí plazmových reaktorů.

V rámci marketingu se PDI snaží identifikovat projekty, které jsou alternativou zastaralým spalovnám odpadu, které odpad pouze likvidují bez využívání jeho energetického obsahu.

PROJEKT MICROPLASMA

VAV MOBILNÍ JEDNOTKYTECHNOLOGIE PLAZMOVÉLIKVIDACE ODPADŮ je spolufinancován Evropskou unií.Projekt VaV Mobilní jednotky technologie plazmové likvidace odpadů je zaměřen navýzkum a vývoj světově unikátní vysoce výkonné a kompaktní technologie plazmovélikvidace opadů a ekologických zátěží

PDF