S kým uzavíráme kruh

Dodáme konci nový začátek.

Naše technologie je určena pro společnosti, které ke svému provozu spotřebují velké množství energie (zejména elektrické nebo ve formě zemního plynu), ale také pro ty, které svou výrobou tvoří značné množství odpadu bez dalšího využití.

Cílový zákazník může:

 • Mít výrobu s vyšší spotřebou energie (zejména zemního plynu),
  • například: slévárna kovů.
 • Mít výrobu zaměřenou na automotive,
  • například: produkci výrobků pro automotive a odpady z automotive.
 • Mít k dispozici výměty z průmyslového zpracování odpadů (gumárenský průmysl, zpracování starých elektrospotřebičů atp.).
 • Mít vlastní zdroj odpadu (především z vlastní produkce).
 • Být subjekt nakládající s odpadem nebo disponující množstvím odpadu (například: obce nebo společnosti, které s odpadem nakládají).
 • Být součástí lokálního energetického mixu.
 • Chtít řešit zpracování odpadu efektivněji.

 

Příklady průmyslů s vysokými nároky na energetický vstup:

 • Sklárny
 • Cihelny
 • Keramičky
 • Zpracování žáruvzdorných materiálů atp.

 

Některé holdingové struktury se nachází v průsečnici – z podstaty komplexnosti obchodního modelu mají velké nároky na energetický vstup a zároveň produkují nemalé množství odpadu. V takovýchto případech se efekt naší technologie násobí.

Vytvoříme teplo, elektrickou energii nebo syntézní plyn pro další využití. To všechno z Vašeho odpadu.

Naše technologie dodá konci nový začátek - dokážeme vytvořit:

Vyčištěný syntézní plyn, kterým jste schopni substituovat zemní plyn
Teplo nebo elektrickou energii za pomoci kogenerace
Syntetické palivo
Vodík, metanol nebo jiné dále využitelné látky