Projekty

Naše společnost v současné době realizuje několik projektů, které jsou vždy spojeny s naším dvoustupňovým vysokoteplotním zplyňovacím principem. Na všech projektech spolupracujeme s čelními vědeckými pracovníky s dlouhodobými zkušenostmi v oboru.

Klademe důraz na maximální šetrnost k životnímu prostředí, energetickou úspornost a efektivitu daného řešení.

Naší hlavní předností je znalost podstaty a zkušenost. Níže jsou příklady předních projektů.

Zařízení NAVIMED na dvoustupňovou (středně a vysokoteplotní) termickou úpravu odpadu ze zdravotnických a veterinárních zařízení je navrženo pro úplný a bezpečný cyklus počínající přejímkou vsázky a končící využitím vzniklé energie.

Tato technologie s provozní kapacitou až 500 kg/h je umístěna na platformě speciálního říčního plavidla – Shipdeck. Díky použitým vysoce účinným technologickým principům, sofistikovanému řízení a bezpečnému zajištění celého procesu jsou minimalizovány možné vlivy na životní prostředí. Konstrukce je dostatečně flexibilní, aby zvládla širokou škálu odpadů ze zdravotnických zařízení s různou kvalitou výhřevností při zachování naprosté funkčnosti a provozní bezpečnosti.

Kombinace dvou termických fází procesu vede k úplnému rozštěpení uhlíkových řetězců organické části vsázky a uvolnění pevných vazeb v ní přítomných škodlivin (např. chloru, fluoru, síry a těžkých kovů). To následně umožní efektivní a úplné vyčištění vystupujících spalin.