Projekty

Aktuální Projekty


PDI a.s. v současné době realizuje několik projektů, které jsou vždy spojeny s technologií plazmového zplyňování, či pyroplazmy. Společným jmenovatelem všech projektů je maximální šetrnost k životnímu prostředí a akcent na energetickou úspornost daného řešení.

Realizované Projekty

Již od devadesátých let minulého století nás zajímá energetické využití odpadů. V roce 1997 jsme zahájili první projekt využívající skládkový plyn pro výrob elektrické a tepelné energie v ČR.

Koncepční Práce

PDI a.s. se rovněž podílela v minulosti na koncepčních studiích pro kraje a města, kde navrhovala využití plazmových technologií pro energetické využití odpadů.