(cs)

PDI a.s. je akciovou společností,

která byla v roce 1999 založena pro realizaci projektu na využívání skládkových plynů pro výrobu obnovitelné elektrické a tepelné energie. Společnost PDI a.s. je podnik, který projektový způsobem realizuje jednotlivé podnikatelské záměry v oblasti výroby obnovitelné energie s orientací na projekty „Waste to energy“.

Současná marketingová strategie PDI a.s se soustřeďuje na propagaci nových technologií umožňujících využívání energetického potenciálu komunálního a živnostenského odpadu.

V této oblasti PDI podporuje technologii vysokoteplotního zplyňování pomocí plazmových reaktorů.

V rámci marketingu se PDI snaží identifikovat projekty, které jsou alternativou zastaralým spalovnám odpadu, které odpad pouze likvidují bez využívání jeho energetického obsahu.